SPLOŠNI POGOJI IZOBRAŽEVALNE PLATFORME Pomagaj Prvi

Opredelitev pojmov: kupec, uporabnik, član

Član Pomagaj Prvi postane kdor, se registrira v platformo z imenom, priimkom, geslom in elektronskim naslovom.

Kupec je član, ki je plačal ali z uporabo kupona brezplačno pridobil dostop do kateregakoli izmed naročniških paketov.

Kot uporabnika se lahko naziva tako člana kot kupca.

Organizacija/podjetje/pravni subjekt se imenuje podjetje katerega zaposleni so uporabniki storitev Pomagaj Prvi.


POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji spletne platforme Pomagaj Prvi so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletno platformo Pomagaj Prvi (v nadaljevanju tudi » platforma«) upravlja podjetje EDUCATA d.o.o., Kolodvorska 4, 6230 Postojna, matična številka: 8538930000, davčna številka: SI 28275853, ki je tudi ponudnik storitev e-izobraževanj (v nadaljevanju tudi prodajalec ali Pomagaj Prvi).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne platforme Pomagaj Prvi, pravice in obveznosti kupca, člana in platforme ter urejajo poslovni odnos med Pomagaj Prvi in kupcem ter članom.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.


VRSTE UPORABNIKOV

Člani: Ob registraciji v spletno platformo postaneš član oz. uporabnik Pomagaj Prvi in dobiš uporabniško ime, ki je enako naslovu tvoje elektronske pošte in geslo, ki ga izbereš sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika Pomagaj Prvi se nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.

Registracija je možna tudi med postopkom nakupa programov, pred odprtjem košarice.

Če želi uporabnik kadarkoli kasneje naslov elektronske pošte, s katerim se je registriral, v sistemu zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na [email protected]. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena najkasneje v roku treh delovnih dni, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte.

V primeru, da uporabnik ne upošteva omejitve uporabe svojega dostopa (na največ treh (3) napravah), se to upošteva kot zloraba sistema, ki ji sledi denarna kazen v višini najmanj polne cene najdražjega programa.


DOSTOPNOST INFORMACIJ

Pomagaj Prvi se zavezuje, da bo članu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

podatke o podjetju, ki je lastnik Pomagaj Prvi platforme (ime in sedež podjetja, matična številka),

kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta ali telefon),

bistvene lastnosti spletnih programov,

navodila za uporabo spletne strani,

način plačila in uporabe programov,

časovno veljavnost ponudbe,

rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),

pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.


OBLJUBA OZ. STORITEV KI JO NUDIMO

Pomagaj Prvi zagotavlja svojim uporabnikom storitve spletnega izobraževanja v obliki izvajanja programov preko spletne platforme v obliki video posnetkov, avdio zapisov in tekstovnih zbirk. Pomagaj Prvi si bo vseskozi prizadeval, da bo uporabnikom ponudil najboljšo uporabniško izkušnjo, kot jo omogočajo njegove možnosti. Pomagaj Prvi ne odgovarja uporabniku za nedelovanje ali slabše delovanje storitev, če so posledica dejavnikov, na katere nima vpliva.

Za delovanje, izvajanje storitev oziroma za same vsebine/storitve in njihove cene jamči Pomagaj Prvi, ki izdaja splošne pogoje uporabe storitev, cenike, rešuje reklamacije in druge postopke z uporabniki storitev. Uporaba in nabor storitev sta odvisna od tehničnih pogojev na strani uporabnika in na stran Pomagaj Prvi. Varnost uporabe storitev je na strani Pomagaj Prvi zagotovljena z ustreznimi tehničnimi rešitvami, pravili, procesi, splošnimi pogoji in dogovorom sklenjenim med uporabnikom in Pomagaj Prvi. Zagotavljanje varne uporabe na strani uporabnika je v njegovi domeni in v ničemer ne zavezuje k odgovornosti Pomagaj Prvi.

Uporabnik ne pridobi lastninske, avtorske ali sorodnih pravic na vsebinah, ki jih uporabnikom ponuja Pomagaj Prvi ali ponudniki vsebin/storitev/blaga oziroma drugi pogodbeni partnerji Pomagaj Prvi. Ponujanje storitev tudi ne ustvarja partnerskega razmerja. Pomagaj Prvi v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne zahtevke tretjih oseb zaradi kršitev s strani uporabnikov, s katerimi le-ti kršijo lastninsko, avtorsko, sorodne in druge pravice za storitve, ki jih preko spletne platforme Pomagaj Prvi nudijo pogodbeni partnerji Pomagaj Prvi.

Pomagaj Prvi pri dostopanju do aplikacij na portalih zunanjih ponudnikov storitev ne odgovarja za varnost podatkov, ki se izmenjujejo med strežniki, zaradi omogočanja dostopanja do zunanjih aplikacij.

Pomagaj Prvi ne zagotavlja zaščite zasebnosti prenesenih podatkov preko spleta in strežnikov nad katerimi nima nadzora, ne odgovarja za varovanje uporabnikovih datotek, ki se shranjujejo na strežnikih, ki niso pod nadzorom in upravljanjem Pomagaj Prvi, ne odgovarja za vdore v uporabnikovo terminalsko ali programsko opremo ter ne odgovarja za zlorabe uporabe spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev s strani tretjih oseb.

Pri uporabi spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev je uporabnik vseskozi dolžan uporabljati svetovni splet v skladu s pravili etičnega vedenja ter vseskozi v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabnik ne sme uporabljati elektronske pošte za pošiljanje velike količine podatkov, ki privedejo do zavrnitve storitev (t.i. DDOS napadi), se ne sme lažno predstavljati, ne sme zasmehovati, žaliti, spodbujati h kakršni koli obliki nestrpnosti (verski, spolni, rasni, politični ipd.).


PONUDBA SPLETNIH PROGRAMOV

Zaradi narave poslovanja preko spleta se ponudba spletnih tečajev Pomagaj Prvi ažurira in spreminja pogosto in hitro.

Programi se delijo na brezplačne in plačljive. Plačljivi programi se lahko plačajo v enkratnem znesku ali kot mesečna naročnina.

Dostop novo registriranim kupcem do plačljivih programov se uredi v roku 24 ur od potrditve prejema finančnih sredstev, za brezplačne programe pa v roku 24ur od uspešne registracije. O dodanem dostopu do posnetkov je kupec obveščen po elektronski pošti.


TEHNIČNI POGOJI IN STANDARDI

Za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev Pomagaj Prvi so potrebni tehnični pogoji in standardi na strani uporabnika in na strani Pomagaj Prvi.

Pomagaj Prvi ima zagotovljene vse ustrezne pogoje in standarde, da lahko storitve izvaja kakovostno, nemoteno, brez večjih težav in izpadov.

Uporabnik za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev potrebuje zmogljiv, sodoben osebni računalnik ali prenosnik s katerim koli operacijskim sistemom (Windows, MacOS, Linux…), sodobnejši pametni telefon oz. drugo mobilno napravo z najnovejšo verzijo operacijskega sistema Android ali iOS (na pametnih urah sistem ne deluje), internetni dostop ustrezne hitrosti, zvočnike za prenos zvoka, če uporablja osebni računalnik. Na računalniku, telefonu ali drugi napravi preko katere dostopate do platforme, mora biti nameščena posodobljena različica Chrome ali Firefox spletnega brskalnika. Uporabo katerega koli drugega brskalnika odsvetujemo.


KAKOVOST (KAKOVOST PREDAVATELJEV, SPLETNE PLATFORME, STANDARDI KI DOLOČAJO KAKOVOST IZVAJANJA STORITEV)

Kakovost, ki jo uporabnikom nudi Pomagaj Prvi je opredeljena z obstoječimi vsebinami, ki so na voljo tako za sedanje kot bodoče vsebine izobraževanj. Kakovost se opredeljuje z internimi pravili, procesi, postopki, akti in drugimi aktivnostmi, ki niso informacije javnega značaja ali na voljo uporabnikom.

Pomagaj Prvi uporabnikom zagotavlja, da z navedenimi aktivnostmi in orodji, ki jih uporablja za doseganje načrtovane in željene kakovosti, vedno nudi enakovredno raven storitev po vsebini, načinu izvedbe, kakovosti gradiv, primernosti glede na naziv izobraževanja ter opis na spletni strani Pomagaj Prvi.

Dejavniki, ki določajo primerno kakovost so:

Skladnost vsebine glede na opis vsebine na platformi.

Ustrezna količina ter vsebinska primernost obdelane snovi.

Vsebina, ki je predmet izobraževanja, predstavljena in podana uporabnikom na način, da jo razumejo in lahko znanje tudi absorbirajo oz. uporabijo.

Čist, jasen, urejen način podajanja snovi, ki je strukturiran in urejen s pomočjo predavanj, prikazov ali demonstracij ali vaj, ki se izvajajo.

Ustrezno strokovno znanje predavateljev in avtorjev, ki programe sestavljajo v skladu z njihovo stroko in strokovnimi smernicami.

Standardi, ki se zasledujejo pri kakovosti izvedbe izobraževanj in uporabi spletne platforme Pomagaj Prvi so:

Tehnološka dovršenost preko kakovostne platforme za prenos videa, zvoka ter drugih elementov v izobraževalnem procesu,

Brezhibno delovanje spletne platforme Pomagaj Prvi.

Orodja in pripomočki pri uporabi platforme Pomagaj Prvi, ki uporabniku omogočajo kakovostno izkušnjo izbire željenih izobraževanj, sledenju in kontroli svojega izobraževalnega procesa ter komunikaciji z Pomagaj Prvi preko različnih komunikacijskih kanalov.


IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik z naročilom storitve ne prejme garancije ali drugih jamstev za absolutno zanesljivost storitve Pomagaj Prvi. V primeru morebitnega nedelovanja ali slabšega delovanja aplikacij storitve si bo Pomagaj Prvi (skupaj s pogodbenimi partnerji) po svojih najboljših močeh prizadeval za odpravo pomanjkljivosti, ki ovirajo funkcionalno in optimalno delovanje storitve, in sicer v čim krajšem času. Za samo nedelovanje ali slabše delovanje storitve Pomagaj Prvi in njeni pogodbeni partnerji ne prevzemajo nikakršne odškodninske ali katerekoli druge odgovornosti. Pomagaj Prvi prav tako ni odgovoren za morebitne dodatne stroške ki nastanejo s spremljanjem programa (prenos mobilnih podatkov, roaming, ipd.).

Programi Pomagaj Prvi ne nadomeščajo pregleda pri osebnem zdravniku, pediatru ali specialistu in so kot taki le opora in dodaten vir informacij za uporabnika. V primeru nejasnosti in dvoma se morajo uporabniki vsekakor obrniti na svojega zdravnika, pediatra ali specialista za pomoč. Za zdravstvene zaplete ali težave Pomagaj Prvi in njeni pogodbeni partnerji ne prevzemajo nikakršne odškodninske ali katerekoli druge odgovornosti

Vsebina, ki jo Pomagaj Prvi posreduje vam ali je na Spletni strani, se šteje kot dopolnilo medicinskim napotkom zdravnika in ni namenjena nadomestitvi zdravnikove ocene, diagnoze ali zdravljenja katere koli bolezni ali bolezenskega stanja. Pomagaj Prvi v nobenem pogledu ne prevzema odgovornosti kot izvajalec zdravstvene dejavnosti.


REKLAMACIJE, REŠEVANJA PRITOŽB

Uporabnik ima pravico in možnost, da s pomočjo katerih koli komunikacijskih sredstev, ki so na voljo ali objavljeni na portalu Pomagaj Prvi sporoči ali izrazi svoje pritožbe, reklamacijo ali nestrinjanje v zvezi s storitvami, ki jih izvaja Pomagaj Prvi.

Uporabnik lahko sam izbere način in sredstvo s katerim bo sporočil reklamacijo ali pritožbo.

Postopek za reševanje reklamacij oz. pritožb, ki ga Pomagaj Prvi priporoča uporabnikom je sledeč:

Na spletni strani www.pomagajprvi.si/kontakt se izpolni kontaktni obrazec kjer se vpiše razlog sporočila, komentar ali navede potrebna dejstva ter informacije in željeno oz. pričakovano ukrepanje s strani Pomagaj Prvi.

V roku 8 dni je Pomagaj Prvi dolžan uporabniku odgovoriti na njegovo reklamacijo ali pritožbo, če je do nje upravičen ter kako se bo reševala.

V roku 45 dni bo Pomagaj Prvi, če je uporabnik upravičen do reševanja reklamacije in pritožbe, le to rešil, skladno z zakonskimi določili.

Reklamacije ali pritožbe se, poleg spletnega obrazca na www.pomagajprvi.si/kontakt lahko sporočijo preko e-pošte [email protected].


NAROČILO

Kupoprodajna pogodba med EDUCATA d.o.o. in kupcem je v spletni trgovini na spletni strani Pomagaj Prvi sklenjena v trenutku, ko spletna trgovina podjetja EDUCATA d.o.o. kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: Vaše naročilo v spletni trgovini). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za EDUCATA d.o.o. kot za kupca.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku podjetja EDUCATA d.o.o..

Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o stranki ni mogoče, izjema je elektronski naslov.


VRSTE PROGRAMOV

V nabor so vključeni programi, ki so dostopni preko spleta.

Pomagaj Prvi omogoča naslednje vrste naročniških programov:

Brezplačni program

Plačljivi program z enkratnim plačilom

Plačljivi program z mesečnimi plačili


CENE

Cena velja enako za vse uporabnike spletne trgovine podjetja EDUCATA d.o.o. na spletnem mestu Pomagaj Prvi.

Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila s spodaj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo podjetje EDUCATA d.o.o. kupcu omogočilo odstop od nakupa.

Popusti, promocijske kode ipd. se praviloma ne seštevajo. Popust pri posameznem artiklu in promocijska koda se ne seštevata.


NAČINI PLAČILA

Pomagaj Prvi omogoča naslednje načine plačila:

Nakazilo na tekoči račun Pomagaj Prvi (za nakupe Bonov in enkratnih programov po predračunu)

Plačilna ali kreditna kartica (kartice, ki jih omogoča ponudnik Stripe).

Pri plačilu s kreditno kartico preko spleta, nas v primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila s strani uporabnika, obvestite na [email protected].


PLAČILNE IN KREDITNE KARTICE

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

plačnik (podatki v računu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice,

po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo Pomagaj Prvi,

uporabnik se strinja z uporabo nujnih piškotkov s strani upravljalca kartičnega poslovanja (Stripe) s pomočjo katerih lahko plačilni proces poteka nemoteno in varno.


IZDAJA RAČUNA

Pomagaj Prvi ob naročilu storitve in ob vsaki mesečni bremenitvi računa kupcu pošlje račun na e-naslov kupca.

Na računu sta razčlenjena cena, davek na dodano vrednost in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.


ZAGOTAVLJANJE STORITVE

Pomagaj Prvi nudi spletna izobraževanja v obliki programov, ki potekajo preko spleta spletna izobraževanja v obliki video posnetkov, avdio zapisov in tekstovnih zbirk, ki so rezultat lastnega razvoja in vsebin.


OMEJITEV, PREKINITEV ALI UKINITEV DOSTOPA DO STORITEV

Pomagaj Prvi lahko začasno omeji ali prekine dostop do svojih storitev, če je potrebna dograditev ali nadgraditev sistema, posodobitev, vzdrževanja ali drugih aktivnosti. Prav tako to lahko stori, če je prišlo do napake v delovanju, okvare ali nedelovanja zaradi višje sile.

V zvezi s prekinitvami, omejitvami in drugimi aktivnostmi, ki so povezane s prejšnjim odstavkom, bo Pomagaj Prvi uporabnike obveščal preko sredstev komuniciranja, ki jih sicer uporablja za komunikacijo z uporabniki.

Omejitev ali prekinitev dostopa lahko traja toliko časa, da se izvedejo potrebna dela oz. odprava napak ali okvar.

Pomagaj Prvi ima pravico do delne ali celotne omejitve dostopa do storitev, trajen ali začasni izklop uporabnika v naslednjih primerih:

Če uporabnik ni poravnal mesečne naročnine.

Če uporabnik krši Splošne pogoje, zakonske predpise ali ne izpolnjuje drugih obveznosti povezanih z uporabo storitev Pomagaj Prvi.

Pomagaj Prvi pred izvedbo ukrepa omejitve ali prekinitve uporabniku pošlje sporočilo o ugotovljenih kršitvah in ga pozove, da s kršitvami preneha oz. jih odpravi v roku treh (3) dni od prejema obvestila, sicer bo zoper njega izveden ustrezen ukrep. Če Uporabnik v roku treh (3) dni od poslanega sporočila ne preneha s kršitvami oz. jih ne odpravi, lahko Pomagaj Prvi takoj začasno ali trajno omeji dostop do dela ali vseh storitev oz. uporabnika začasno ali trajno izklopi iz sistema Pomagaj Prvi.

Pomagaj Prvi lahko v primeru, če kršitev pomeni takojšnjo in resno grožnjo ali povzroča škodo, izvede zgoraj navedene ukrepe brez predhodnega obvestila.